Ultra Galaxy Legends the Movie: Mega Monster Battle

502

Ultra Galaxy Legends the Movie: Mega Monster Battle

ultra-galaxy-legends-movie-mega-monster-battle

Ultra Galaxy Legends the Movie: Mega Monster Battle

Ultra Galaxy Legends the Movie: Mega Monster Battle là bộ phim lẻ siêu nhân hay nói về câu chuyện hành tinh tên là Ultra thuộc thiên hà số M78,1 . Cụ thể là tênDark Ultraman bị phong ấn hàng triệu triệu năm trước và giải đây đã được giải thoát, sau đó hắn đã tìm cách và cuối cùng đã cướp được Tia Sáng Thần – nguồn năng lượng để thắp sáng cho toàn hành tinh Ultra ở Thánh Địa Ánh Sáng. Thế là Mebius cùng Ray đã quyết tâm giải cứu cho hành tinh Ultra. Họ có làm được không? Các bạn cùng xem phim với Thao Phim để tìm ra câu trả lời nhé.

Category Tag