Phim Đắc Kỷ Trụ Vương

821

Phim Đắc Kỷ Trụ Vương

phim dac ky tru vuong

Phim Đắc Kỷ Trụ Vương

Phim Đắc Kỷ Trụ Vương kể về câu chuyện Hỏa Đức Tinh Quân đang trong coi đàn nai thần của Ngọc Đế thì bị Lý Tịnh – Tướng giữ thành tại Trần Đường Quang bắn trúng, thế là Hỏa Đức Tinh Quân phải đầu thai vào làm con nhà Lý Tịnh. Vợ Lý Tịnh tên Ân Thập Nương là một người hiền từ, bà phải mang thai 3 năm 6 tháng mới có thể sinh, nhưng thật không ngờ bà lại sinh ra một quả cầu và nở ra Lý Na Tra. Sau này Na Tra biết cha mình kiếp trước đã giết mình nên bỏ lên miếu Nữ Oa sống. Hoàng Đế lúc bấy giờ bỗng nhiên nằm mơ thấy Na Tra sau này sẽ giết Trụ Vương nên bèn hạ lệnh cho Lý Tịnh phải giết con mình, nể tình cha con, Lý Tịnh chỉ đem bỏ Na Tra vào rừng. Duyên số ban cho Na Tra gặp được Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử và cả 3 người được Sơn Thần truyền cho phép thuật và võ công cao cường. Sau đó họ gặp Tây bá Hầu Cơ Xương và đến đầu quân tại Tây Kỳ. Diễn biến bộ phim thế nào, mời các bạn cùng Thao Phim xem sẽ rõ nhé.

Category Tag